Ineke Blijleven

Vrouwen in Albanie

Ineke Blijleven

Albanie, oktober 2023

Ineke Blijleven

Ineke Blijleven

Albanie, oktober 2023

€1.605,50 opgehaald van €1.605,50
Funding finished 9 supporters

Vrouwen in Albanie

Logo Livingstone

Het is belangrijk dat vrouwen zelfstandig en onafhankelijk kunnen zijn.

Hoi, ik ben Ineke Blijleven

dit is mijn doel

Geld inzamelen voor projecten om vrouwen in Albanie te ondersteunen

Lees mijn motivatie

Updates
Ineke Blijleven

Anoniem
€ 20
Anoniem
€ 20

Succes!

Ria
€ 20
Ria
€ 20

Ik steun met een gift

Janneke
€ 10
Janneke
€ 10

Leer veel!

sis
€ 50
sis
€ 50

veel zegen, liefde, inspiratie en goede ontmoetingen!

Wil
€ 50
Wil
€ 50

Heb een mooi een gezegende reis, en wees anderen tot zegen!

Het project

Inspiratiereis voor vrouwen

Ontmoet krachtige vrouwen uit Albanië

Dorcas
Dorcas Projectleider in Albanie ‘Het gevoel van eigenwaarde is bij veel vrouwen is laag. Ze denken al snel dat ze iets toch niet kunnen. Maar in iedere vrouw zit een potentieel. Ze hebben vaak alleen een beetje steun en wat aanmoedig nodig.'

Het project

In Albanië is een grote kloof tussen rijk en arm. Dit is mede veroorzaakt door verschillende crisissen. Vrouwen hebben het moeilijk. Albanië is vanuit het communistische verleden een door mannen gedomineerde cultuur. Voor vrouwen is weinig ruimte om zich buitenshuis te ontwikkelen. Dorcas heeft projecten waarin vrouwen worden gestimuleerd zich te ontwikkelen. Zo kunnen ze een vak leren, krijgen ze handvatten aan hun sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Lees de droom

Je kunt mij ook steunen door deze pagina te delen