Make the World better
Strijd tegen armoede
Werkvakantie Oeganda Augustus 2019
nu 0 doel 1689
0% gefinancierd. nog 172 dagen
Doel
Met deze reis wil ik met mijn gezin een praktische bijdrage leveren om de armoede en het gebroken leven in Oeganda een impuls te geven door de basisschool in Bukulula verder uit te bouwen en de kinderen en families te helpen.
Motivatie
Al jaren is dit een thema en nu wil ik het in de praktijk brengen: Een bijdrage leveren aan de mensen die in armoede leven, waar het niet vanzelfsprekend is dat je schoon water hebt en alle keuzes om te eten. Het kan toch niet waar zijn dat we alles voor onszelf houden. Nu een keer zelf aan de slag met mijn gezin en andere jongeren! Alvast bedankt voor uw financiële bijdrage!
Projectfoto's
William Lubega

Iedereen uit het dorp kent William. Als kippenhouder, betrokken dorpsbewoner, pastor, politieman of schooldirecteur. Samen met zijn vrouw Sara en docenten runt hij de kleuter- en basisschool in zijn geboortedorp.

De droom

De droom van William is dat alle leden van de gemeenschap, ook de meest kwetsbaren, actief participeren in de gemeenschap. Op die manier wil hij honger, armoede, analfabetisme, ziektes en stigmatisering bestrijden.

Het project

In 2012 startte Real Shepherd School, onderdeel van de ‘Real shepherd community development foundation’. Al een aantal jaar spaarde William door middel van kleine ruimten die hij verhuurde als kamers. Inmiddels zijn deze kamers klaslokalen geworden en zijn er nieuwe klaslokalen en een examenhal bij gekomen. Ons laatste team bouwde aan een keuken, toiletblok, hek en bekostigde een tweede stuk grond.  De school is enorm aan het groeien en het wordt tijd voor een administratiegebouw en nog meer klaslokalen. 

Mijn team: Werkvakantie Oeganda Augustus 2019
Met een groep jongeren en volwassenen willen we onze talenten en gaven inzetten voor dit project. Naast het werken aan uitbreiding aan de basisschool willen we ook daar lesgeven en sport/spelactiviteiten organiseren. We willen dus ons steentje bijdragen in verschillende vormen.
Bekijk mijn team
Updates
  • 1 january om :

Donaties
Bijdrage team € 0
Deze week
Vorige week
Eerder